top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel verilerinizin işlenme şartları ve haklarınıza ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz. Kişisel verilerinizin bir bölümü, KARİYER ENSTİTÜSÜ DANIŞMANLIK A.Ş. (‘Şirket’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi”, KVKK uyarınca siz ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel hizmet alıcısı kişileri, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, internet sitesi kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1. Kimlik Bilgileri

2. İletişim Bilgileri

3. Aile Bireykerine Ait Bilgiler

4. Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri

5. Mali Bilgiler

6. Özlük Bilgileri

7. Eğitim Bilgileri

8. Diğer Veriler

Veri Yönetim ve Koruma Uygulamalarımız

Kimlik Bilgilerinin Yönetimi:

Kimlik bilgileri, bireylerin tanımlanmasını sağlayan temel veri kümeleridir. Bu veriler, iş ilişkilerimizin bir parçası olan çalışan adayları, mevcut çalışanlar, müşteriler, potansiyel hizmet alıcıları, platform kullanıcıları, iş ortaklarımız ve ziyaretçilerimiz gibi geniş bir yelpazeden toplanır. Bu kapsamda toplanan veriler arasında isim, soyisim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, sgk sicil numarası, uyruk, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, pasaport ve ehliyet numarası gibi bilgiler bulunur. Bu verilerin toplanmasının amacı, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet ve destek sağlama, güvenlik ve denetim süreçlerinin yönetimi gibi çeşitli ihtiyaçlardır. Toplama yöntemleri arasında basılı formlar ve elektronik ortamlar yer alır.

 

İletişim Bilgilerinin Yönetimi:

İletişim bilgileri, bireylerle bağlantı kurmamızı sağlayan önemli verilerdir. Bu bilgiler, benzer bir yelpazedeki bireylerden toplanmakta olup, içerik olarak elektronik posta adresi, ikametgah ve iş yeri adresleri, telefon numaraları gibi bilgileri kapsar. İletişim bilgilerinin toplanma amacı, insan kaynakları faaliyetleri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri hizmetleri ve pazarlama aktiviteleri, güvenlik ve denetim süreçleridir.

 

Aile Bireyleri İle İlgili Bilgilerin Yönetimi:

Aile bireylerine ilişkin bilgiler, çalışma ve sosyal güvenlik gibi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden toplanır. Bu bilgiler, aile bireylerinin adı, cinsiyeti, T.C. kimlik numarası, medeni durumu gibi özel bilgileri içerebilir. Bu verilerin toplanma amacı, yasal gerekliliklerin yanı sıra müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve güvenlik gibi amaçlardır.

 

Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgilerinin Yönetimi:

Bu kategoride yer alan bilgiler, şifreler, CCTV kayıtları ve fiziki erişim kayıtları gibi güvenlikle doğrudan ilgili verileri içerir. Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizden topladığımız bu bilgiler, güvenlik ve denetim süreçlerimizin bir parçasıdır. Bu verilerin toplanması, yasal yükümlülükler ve meşru menfaatlerimiz çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Mali Verilerin Yönetimi:

Mali veriler, banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri ve fatura bilgileri gibi finansal işlemlerle ilgili bilgilerdir. Bu veriler, çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet ve destek sağlama, ticari gereklilikler ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla toplanır.

 

Özlük Verilerin Yönetimi:

Özlük verileri, çalışma ilişkisinin yönetimi için gerekli olan bilgileri içerir. Bu kapsamda toplanan veriler arasında pozisyon, unvan, çalışma geçmişi, eğitim durumu, sağlık raporları ve fotoğraf gibi bilgiler bulunur. Bu bilgiler, insan kaynakları yönetimi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz doğrultusunda toplanır.

 

Diğer Verilerin Yönetimi:

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında, ziyaretçilerimizden alınan ziyaret bilgileri gibi diğer kategorilere girmeyen çeşitli veriler toplanmaktadır. Bu veriler, potansiyel hizmet alıcılarının belirlenmesi ve güvenlik amaçlarıyla toplanır.

Her kategoride, verilerin toplanma amacı ve yöntemi, yasal yükümlülüklerimize ve meşru menfaatlerimize uygun şekilde belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Verilerin yönetimi ve korunması, şirket ilkelerimiz ve yasal düzenlemeler çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmektedir.

bottom of page