top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Uzaktan Temel İSG Eğitimi

Uzaktan Temel İSG Eğitimi konusu çoğu insan tarafından merak edilmektedir. Uzaktan Temel İSG Eğitimi Nedir? Uzaktan Temel İSG Eğitimini Kimler Verebilir? Uzaktan Temel İSG Eğitimi Yılda Kaç Defa Yapılır? Soruların cevaplarını da bu yazımızda açıklayacağız.


Uzaktan Temel İSG Eğitimi
Uzaktan Temel İSG Eğitimi

Uzaktan Temel İSG Eğitimi Nedir?

İşverenin çalışanlarına vermekle yükümlü olduğu Uzaktan Temel İSG Eğitimi, çalışanların iş güvenliği, mesleki hastalıklar ve korunma yolları gibi eğitimleri içerir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında ifade edildiği gibi, uzaktan eğitim yoluyla verilen bu eğitim, genel konular, sağlık konuları ve teknik konular ve diğer konular olmak üzere dört başlık altında yapılır.


Uzaktan Temel İSG Eğitimini Kimler Verebilir?

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bünyesinde Uzaktan Temel İSG Eğitimi verebilecek kişi, kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir:

  • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

  • Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,

  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

  • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri,

  • Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları,

  • Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

Temelisg.com.tr gibi eğitim veren kurumlar aracılığıyla Uzaktan Temel İSG Eğitimi almanız mümkündür.


Uzaktan Temel İSG Eğitimi Yılda Kaç Defa Yapılır?

Uzaktan Temel İSG Eğitimi verilme süresi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik içerisinde belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre:

Çok Tehlikeli İşyerleri

Yılda En Az Bir Defa

Tehlikeli İşyerleri

İki Yılda En Az Bir Defa

Az Tehlikeli İşyerleri

Üç Yılda En Az Bir Defa

Uzaktan Temel İSG Eğitimi Verilme Süresi

 eğitim almakla yükümlüdür.


Bu içeriğimiz umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Bir Kariyer Enstitüsü A.Ş iştiraki olan Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sistemi Temel İsg Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.

bottom of page