top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

12 saatlik Temel İSG Sertifikası

12 saatlik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası

12 Saatlik Temel İSG Eğitimi: İşyerinde Güvenliğin Temeli

İşyerinde güvenlik ve sağlığın sağlanması, her çalışanın ve işverenin temel sorumluluğudur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, tüm çalışanların işyerinde temel İSG eğitimi alması zorunludur. 12 Saatlik Temel İSG Eğitimi, bu zorunluluğu yerine getiren ve işyerinde kaza ve meslek hastalıklarına karşı korunmak için gerekli temel bilgileri sunan kapsamlı bir eğitim programıdır.

 

Bu blog yazısında:

 • 12 Saatlik Temel İSG Eğitimi'nin içeriğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

 • Sertifika programının kimlere faydalı olacağını belirleyeceğiz.

 • Programın avantajlarını sıralayacağız.

 • Online eğitim seçeneğinin önemini vurgulayacağız.

 

12 Saatlik Temel İSG Eğitimi Modülleri:

Modül 1. Genel konular

 • a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

 • b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 • c) İşyeri temizliği ve düzeni,

 • ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

 

Modül 2. Sağlık konuları

 • a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

 • b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

 • c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

 • ç) İlkyardım,

 • d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

 

Modül 3. Teknik konular

 • a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

 • b) Elle kaldırma ve taşıma,

 • c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

 • ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 • d) Ekranlı araçlarla çalışma,

 • e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 • f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

 • g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

 • ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 • h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

 • ı) Tahliye ve kurtarma,

12 Saatlik Temel İSG Eğitimi'nin Faydaları:

 • İşyerinde kaza ve meslek hastalıklarına karşı korunma sağlar.

 • Staj girişlerinizde yasal mevzuatı yerine getirmenizi sağlar.

 • Yasal mevzuat ve işyeri güvenliği ilkelerine hakim olmanızı sağlar.

 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve acil durum prosedürleri hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

 • Kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olur.

 • İşyerinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur.

 

Online Eğitim Seçeneği:

12 Saatlik Temel İSG Eğitimi programı, online olarak da alınabilmektedir. Online eğitim seçeneği, zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim alma imkanı sunar. Bu sayede, yoğun çalışma temposu olan kişiler de kolaylıkla sertifika programına katılabilir.

 

Sonuç olarak:

12 Saatlik Temel İSG Eğitimi, işyerinde güvenliğinizi ve sağlığınızı korumak için önemli bir adımdır. Programın detaylı içeriği, faydaları ve online eğitim seçeneği hakkında bilgi edindikten sonra, siz de bu sertifika programına katılarak işyerinde daha güvenli bir ortam oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

bottom of page