top of page
Temel İSG Sertifikası Logo
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası nedir?
  Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel bilgilere sahip olduğunu belgeleyen bir sertifikadır. Bu sertifika, işçilere iş yerlerindeki riskleri tanıma, önleme ve güvenli bir şekilde çalışma becerilerini kazanma konularında eğitim aldıklarını gösterir. İş sağlığı ve güvenliği sertifikası genellikle iş yerlerinde zorunlu bir gerekliliktir. İşverenler, işçilerinin güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak ve iş kazalarını önlemek için bu tür eğitimleri almalarını sağlar. Bu sertifikalar, işçilere iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak iş yerinde daha güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlar. Sertifika programları iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, yangın güvenliği, ilk yardım gibi konuları kapsar. Bu programlara katılanlar başarılı bir şekilde tamamladıklarında, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgili olduklarını belgeleyen bir sertifika almaya hak kazanırlar.
 • Temel İSG sertifikanız kimler almalı?
  6331 sayılı İSG Kanunu gereği, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sertifikası, tüm çalışanlar için zorunludur. Özellikle aşağıdaki kişiler bu sertifikayı almalıdır: İşverenler: İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda liderlik rolü üstlenirler ve iş yerinde güvenli çalışma ortamını sağlamak onların sorumluluğundadır. Bu nedenle işverenler, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel bilgilere sahip olmalıdır. İşçiler: İş yerinde çalışan herkes, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalı ve güvenli çalışma yöntemlerini bilmelidir. Temel İSG sertifikası, işçilere bu konuda gerekli bilgi ve becerileri sağlar. İş sağlığı ve güvenliği komitesi üyeleri: İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği komitesi bulunuyorsa, bu komitenin üyeleri iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgili olmalı ve işçilerin güvenliğini sağlamak için etkin bir şekilde çalışmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri: İSG alanında çalışan profesyoneller, temel İSG sertifikası alarak iş sağlığı ve güvenliği konularında genel bilgi ve becerilerini pekiştirebilirler. Bu kişilerin, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmaları ve uygun eğitimleri almaları, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına ve iş kazalarının önlenmesine katkıda bulunur.
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almak için ne yapmam gerekiyor?
  Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almak için, TEMEL İSG platformundaki belirli bir eğitim programını tamamlamanız gerekmektedir. Bu eğitim programları, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel bilgileri içerir. Sertifika almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekebilir: Eğitim Programına Kayıt Olun: İSG eğitim programlarına kaydolmanız gerekecektir. Bu programlar iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını, risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, yangın güvenliği, ilk yardım gibi konuları içerir. Eğitimi Tamamlayın: Online eğitim programı boyunca sunulan dersleri takip edin ve eğitim materyallerini çalışın. Sınavı Geçin: Eğitim programının sonunda online bir sınav yapılır. Bu sınavı başarıyla geçmeniz gerekmektedir. Sınav, eğitim programı boyunca öğrendiğiniz konuları içerir. Sertifika Alın: Eğitimi tamamladıktan ve sınavı geçtikten sonra, İSG sertifikanızı alma hakkını kazanırsınız. Sertifikanızı alma süreci 24 saat içinde tamamlanır. İSG sertifikası almak istediğinizde, bu adımları izleyerek uygun bir eğitim programına kaydolabilir ve sertifika almaya hak kazanabilirsiniz.
 • 6331 sayılı İSG kanununa göre Temel İSG Eğitim süresi ne kadar?
  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre Temel İSG Eğitim süresi, işyerinin tehlike sınıfına göre değişmektedir: Az tehlikeli işyerleri için: En az 8 saat Tehlikeli işyerleri için: En az 12 saat Çok tehlikeli işyerleri için: En az 16 saat Ek Bilgiler: İşe başlama eğitimi her çalışan için en az 2 saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz. 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. Temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde tekrarlanır.Bu düzenli aralıklar; Az tehlikeli işyerleri için en fazla 3 yılda bir Tehlikeli işyerleri için en fazla 2 yılda bir Çok tehlikeli işyerleri için her yıl şeklindedir. Eğitim programları: İşveren, 6331 sayılı kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen düzenli aralıklar süresince eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık, iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. Eğitim programları, işyerinin tehlike sınıfına ve işyerinde bulunan tehlikelere göre hazırlanır. Eğitim belgeleri: Temel İSG eğitimini başarıyla tamamlayanlaraYetkili İSG Eğitim Kurumları tarafında katılım belgesi verilir. Bilgi yenileme eğitimini başarıyla tamamlayanlara bilgi yenileme belgesi verilir. Eğitim kuruluşları: Temel İSG eğitimleri ve bilgi yenileme eğitimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları tarafından verilir. Yasal Yaptırım: Temel İSG eğitimi ve bilgi yenileme eğitimlerini almayan işverenlere ve çalışmalara idari para cezası uygulanır.
 • Temel İSG Eğitim ücreti ne kadar?
  Yılı Temel İSG eğitim ücreti, eğitim kuruluşuna, eğitim süresine ve eğitim türüne (yüz yüze veya uzaktan) göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak: 8 saatlik Temel İSG Eğitimi: 500 TL ile 1000 TL arasında 12 saatlik Temel İSG Eğitimi: 700 TL ile 1400 TL arasında 16 saatlik Temel İSG Eğitimi: 900 TL ile 2000 TL arasında Fiyatları etkileyen faktörler: Eğitim kuruluşunun ünü ve tecrübesi: Daha köklü ve tanınmış kuruluşlar, daha yüksek fiyatlar talep edebilir. Eğitimcilerin deneyimi ve uzmanlığı: Daha deneyimli ve uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler, daha yüksek fiyatlı olabilir. Eğitim materyalleri ve sunulan imkanlar: Eğitim materyallerinin kalitesi, sunulan ikram ve öğle yemeği gibi imkanlar da fiyatı etkileyebilir. Eğitim türü: Uzaktan eğitimler, yüz yüze eğitimlere göre daha uygun fiyatlı olabiliyor. Bazı kuruluşlar toplu kayıt indirimleri veya özel kampanyalar da sunabilmektedir. Eğitim ücretinin işveren tarafından karşılanması gerektiğini unutmayın. Unutmayın: En ucuz eğitim her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Eğitim kuruluşunu seçerken fiyatın yanında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Eğitim Kurumu Yetkisine, eğitimcilerin deneyimi, eğitim materyallerinin kalitesi ve sunulan imkanlar gibi faktörleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir.
 • Temel İSG eğitiminde sertifika sınavı var mı?
  Evet, Temel İSG eğitiminde sertifika sınavı vardır. Sınav, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Sınavın içeriği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen temel iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsamaktadır. Sınavın formatı: Sınav tipi: Çoktan seçmeli Soru sayısı: 20 Süre: 25 dakika Geçme puanı: 50 (10 doğru cevap) Sınavda başarısız olan adaylar: Sınavı tekrarlayabilirler. Sınavı tekrarlamak için ek ücret ödemek zorundadırlar. Sertifika: Sınavda başarılı olan adaylara Temel İSG Eğitim Sertifikası verilir. Sertifika, tehlikeli sınıfına göre en fazla 3 yıl geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi dolmadan önce bilgi yenileme eğitimi alınması gerekmektedir. Unutmayın: Temel İSG Eğitim Sertifikası, işyerlerinde çalışabilmeniz için gerekli bir belgedir.
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası ne kadar süreyle geçerli?
  Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası'nın geçerlilik süresi, çalıştığınız işyerinin tehlike sınıfına göre değişmektedir: Az tehlikeli işyerleri için: 3 yıl Tehlikeli işyerleri için: 2 yıl Çok tehlikeli işyerleri için: 1 yıl Bilgi yenileme eğitimi almadan çalışmaya devam ederseniz: İdari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Unutmayın: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası'nın güncel olması, işyerinde güvenli bir şekilde çalışabilmeniz için önemlidir.
 • Temel İSG Sertifikasının iş bulmama nasıl bir katkısı olur?
  Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası'nın iş bulmanıza birçok katkısı olabilir: 1. İşverenlere karşı daha cazip bir aday olmanızı sağlar: İşverenler, işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. Bu nedenle, Temel İSG Sertifikası'na sahip adaylar, işverenler tarafından daha güvenilir ve bilinçli olarak görülür. Sertifika, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki temel bilgilere sahip olduğunuzu ve işyerindeki riskleri kontrol altında tutabileceğinizi gösterir. 2. Farklı sektörlerde iş bulma imkanınızı artırır: Temel İSG Sertifikası, birçok farklı sektörde geçerlidir. Bu nedenle, sertifika sahibi olmak, farklı sektörlerde iş bulma şansınızı artırır. Özellikle inşaat, üretim, kimya, sağlık ve perakende gibi sektörlerde sertifika sahibi adaylara daha fazla talep vardır. 3. Kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olur: Temel İSG Sertifikası, işyerinde daha fazla sorumluluk almanızı ve terfi etmenizi sağlayabilir. Sertifika, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı gibi alanlarda daha ileri eğitimler almanız için de gerekli bir ön koşuldur. 4. Maaşınızın artmasına katkıda bulunabilir: Temel İSG Sertifikası'na sahip çalışanlar, sertifikasız çalışanlara göre daha yüksek maaş alma şansına sahiptir. Sertifika, işverenler tarafından bir katma değer olarak görülür ve bu da maaşınıza yansıyabilir. 5. İşyerinde daha güvenli bir şekilde çalışmanızı sağlar: Temel İSG eğitimi, işyerindeki riskleri ve tehlikeleri tanımanıza ve bunlardan korunmanıza yardımcı olur. Sertifika, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemede önemli rol oynar. Sonuç olarak: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, iş bulma ve kariyerinizde ilerleme konusunda size birçok avantaj sağlayabilir. Sertifika, işverenler tarafından aranan bir belge haline gelmiştir ve işyerinde daha güvenli bir şekilde çalışmanıza da yardımcı olur.
 • Temel İSG Eğitimi hangi konularda bilgi veriyor? Eğitim içeriği nedir?
  1. Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ​ 2. Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım ​ 3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Tahliye ve kurtarma
 • Temel İSG Eğitimi online olarak alınabilir mi?
  Evet, Temel İSG Eğitimi online olarak alınabilir. 23.03.2020 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile Temel İSG eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi de mümkün hale gelmiştir. Online Temel İSG Eğitimi'nin Avantajları: Zaman tasarrufu: Uzaktan eğitim sayesinde zamanınızı ve enerjinizi yola harcamadan eğitime katılabilirsiniz. Yer tasarrufu: Eğitime evinizden veya istediğiniz herhangi bir yerden katılabilirsiniz. Maliyet avantajı: Uzaktan eğitimler genellikle yüz yüze eğitimlere göre daha uygun fiyatlıdır. Esneklik: Eğitimi kendi temponuza göre tamamlayabilirsiniz. Erişilebilirlik: 7/24 eğitime erişebilirsiniz. Online Temel İSG Eğitimi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Eğitim kurumunun yetkisi: Eğitim kurumunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olduğundan emin olun. Eğitim programının içeriği: Eğitim programının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen tüm konuları kapsadığından emin olun. Eğitim içeriğinin kalitesi: Eğitim içeriği güncel ve kapsamlı olduğundan emin olun. Eğitimcilerin deneyimi: Eğitimcilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında deneyimli olduğundan emin olun. Teknik altyapı: Eğitim platformunun sorunsuz çalıştığından ve teknik problemler yaşamayacağınızdan emin olun. Bazı Online Temel İSG Eğitimi Veren Kurumlar: Yeni Mesleğim Eğitim Kurumları Çasgem İsgüm İris Akademi Eğitim ücreti ve süresi, eğitim kurumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Unutmayın: Temel İSG Eğitim Sertifikası, işyerlerinde çalışabilmeniz için gerekli bir belgedir.
 • Temel İSG Eğitimi sonunda hangi belgeyi alıyorum?
  Temel İSG Eğitimi'ni başarıyla tamamladıktan sonra Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası alırsınız. Bu sertifika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları tarafından verilir. Sertifikanızda aşağıdaki bilgiler yer alır: Adınız ve soyadınız Kimlik numaranız Eğitim kurumunun adı ve yetki belgesi numarası Eğitim tarihi ve süresi Eğitim programının içeriği Sertifikanın geçerlilik süresi Sertifikanız, 3 yıl veya 2 yıl (işyerinin tehlike sınıfına göre) süreyle geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi dolmadan önce Bilgi Yenileme Eğitimi almanız gerekir. Sertifikanızın size sağlayacağı faydalar: İşyerlerinde çalışabilmeniz için gerekli bir belgedir. İşverenler tarafından aranan bir belge haline gelmiştir. Kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olabilir. İşyerinde daha güvenli bir şekilde çalışmanızı sağlar.
 • Temel İSG Eğitimine katılmak için ön şart var mı?
  Temel İSG Eğitimine katılmak için ön şart yoktur. Herhangi bir eğitim seviyesine veya mesleğe sahip olmasanız dahi eğitime katılabilir ve sertifika alabilirsiniz. Ancak: 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya çalışma iznine sahip olmanız gerekir. Eğitimi tamamlayabilecek kadar Türkçe bilmeniz gerekir. Bazı eğitim kurumları, temel okuma yazma bilgisine sahip olmanızı şart koşabilir. Eğitime başlamadan önce: Eğitim kurumunun yetkili olup olmadığını kontrol edin. Eğitim programının içeriğini ve süresini inceleyin. Eğitim ücretini öğrenin.
bottom of page