top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 isg kanunu - temel isg belgesi

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği (İSG), iş yerlerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu alandaki yasal çerçeveyi belirleyerek, tüm iş yerlerini kapsayan geniş bir yelpazede düzenlemeler getiriyor. Bu kanunun amacı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmektir. Bu blog yazısında, 6331 sayılı İSG Kanunu'nun temel noktalarını ve Temel İSG Eğitiminin bu kanun kapsamında neden önemli olduğunu ele alacağız.

 

6331 Sayılı İSG Kanunu Nedir?

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye'deki tüm iş yerlerini kapsayan kapsamlı bir yasal düzenlemedir. Bu kanun, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini, çalışanların hak ve sorumluluklarını detaylandırır. Aynı zamanda risk değerlendirmesi, eğitim, sağlık gözetimi gibi konularda standartları belirler.

 

Temel İSG Eğitiminin Önemi

6331 sayılı Kanun, işverenleri, çalışanlarına yönelik düzenli olarak İSG eğitimleri düzenlemekle yükümlü kılar. Temel İSG Eğitimi, bu yükümlülüğün en önemli parçalarından biridir ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini, iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasını amaçlar. Bu eğitimler, çalışanların potansiyel tehlikeleri tanıma, acil durumlarda doğru hareket etme ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önleme konusunda bilgilenmelerini sağlar.

6331 Sayılı Kanun ve Temel İSG Eğitiminin Faydaları

  • Risklerin Azaltılması: Temel İSG Eğitimi, çalışanların riskleri tanıma ve önleme becerilerini geliştirir, böylece iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

  • Yasal Uyumluluk: İSG eğitimleri, 6331 sayılı Kanun kapsamında bir yükümlülüktür. Bu eğitimler sayesinde iş yerleri, yasal gerekliliklere uyum sağlar.

  • Çalışan Memnuniyeti: Güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artırır.

  • Maliyet Tasarrufu: İş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması, işverenler için potansiyel tazminat, sağlık giderleri ve iş gücü kaybından kaynaklanan maliyetlerde tasarruf anlamına gelir.

  • Kurumsal İmaj: İSG standartlarına uygun bir iş yeri, müşteriler ve potansiyel çalışanlar nezdinde olumlu bir imaj oluşturur.

 

Temel İSG Eğitiminin İçeriği

Temel İSG Eğitimi, genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

  • Risk değerlendirme ve yönetimi

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi

  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı

  • Acil durum planları ve ilk yardım

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması için temel bir yasal çerçevedir. Bu çerçevede, Temel İSG Eğitimi, iş yerlerinin güvenliğini artırmak, çalışanların bilinçlenmesini sağlamak ve yasal yükümlülüklere uyum göstermek için zorunlu bir adımdır. İSG eğitimleri, sadece yasal bir gereklilik olmanın ötesinde, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın temelini atar. Her işverenin ve çalışanın, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavraması ve bu alandaki eğitimlere katılımının teşvik edilmesi, daha güvenli ve sağlıklı iş yerleri yaratılmasının anahtarıdır.

6331 Sayılı İSG Kanunu ve Temel İSG Eğitiminin Önemi

bottom of page