top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Çalışanlar İçin Temel İSG Eğitimi Nasıl Yapılır?

Çalışanlar için Temel İSG eğitimi nasıl yapılır?  Sorusuna cevap aranan bu yazıda; cevabı sizler için üç başlık altında açıklamaya çalıştık. Nedir bu başlıklar? Temel İSG Eğitimi Programlarının Hazırlanması, Temel İSG Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar Hangileridir? Uzaktan Temel İSG Eğitiminin Temel Prensipleri Nelerdir?


Çalışanlar İçin Temel İSG Eğitimi Nasıl Yapılır?
Çalışanlar İçin Temel İSG Eğitimi Nasıl Yapılır?

Temel İSG Eğitimi Programlarının Hazırlanması

Temel İSG eğitimi kapsamında hazırlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda çalışanlara Temel İSG eğitimleri işveren tarafından verilmelidir. Verilecek olan eğitim yıllık olarak hazırlanır. Eğitim programı hazırlanırken çalışanlar ve temsilcilerin görüşleri alınır. Bu doğrultuda eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin süresi ve amacı belirlenir.


Temel İSG Eğitimin Süreleri ve Konuları

  • Az tehlikeli işyerlerinde en az 8 saat,

  • Tehlikeli işyerlerinde en az 12 saat,

  • Çok tehlikeli işyerlerinde en az 16 saat

Temel İSG eğitimi verilmesi gereklidir.


Çalışanlar İçin Temel İSG Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar Hangileridir?

İşverenlerin çalışanlarına vereceği Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yönetmelik tarafından belirlenmiştir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de:

  • İşyerinde bulunan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

  • Üniversitelerle kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri

  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

  • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa kurdukları eğitim merkezleri

  • Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlar

  • Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar

Çalışanlar İçin Temel İSG Eğitimi verebilir.


İşverenler Çalışanlar İçin Temel İSG Eğitimi Programını kendileri sağlayamıyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Kariyer Enstitüsü™ iştiraki olan Temelisg.com.tr gibi uzaktan eğitim sağlayabilen kurumlardan Çalışanlar İçin Temel İSG Eğitimi aldırmalıdırlar.


Uzaktan Temel İSG Eğitiminin Temel Prensipleri Nelerdir?

Temel İSG eğitimi uzaktan eğitim aracılığıyla işveren tarafından çalışanlara verilmektedir. Uzaktan Temel İSG eğitiminin prensipleri ilgili yönetmelik tarafından belirlenmiştir:


Uzaktan eğitim şeklinde verilen bu eğitimde farklı kaynaklar ve eğitim setleri kullanılabilir.

Eğitim kaynakları çalışanlar tarafından kolaylıkla erişilebilirdir.

Katılımcıların sisteme giriş ve çıkış yapmaları kolaydır ve dersler kayıt altına alınmaktadır.

Eğitim programının içeriği katılımcıların seviyesine, işyerine, çalışanların birliklerine ve çalışma ortamı öğelerine uygun olarak hazırlanır.

Bu içeriğimiz umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Bir Kariyer Enstitüsü A.Ş iştiraki olan Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sistemi Temel İsg Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.

bottom of page