top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

İSG Belgesi Nedir?

İSG Belgesi Nedir? İş Güvenliği Belgeleri ve Önemi

İş sağlığı ve güvenliği belgeleri, işletmelerin çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak için aldığı önlemleri ve uygulamaları belgeleyen dokümanlardır. Bu belgeler arasında en önemlilerinden biri İSG Belgesidir. İSG Belgesi, iş yerlerinin yasal olarak belirlenen güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteren bir belgedir. İş güvenliği belgeleri, işverenlerin çalışanlarının sağlığını korumak ve iş kazalarını önlemek için aldığı tedbirleri kanıtlayarak iş yerinde güvenli bir ortam sağlar.


İSG Belgesi Nedir?
İSG Belgesi Nedir?

İSG Belgesi ve Yasal Yükümlülükler

İSG Belgesi almak, işverenlerin yasal yükümlülüklerinden biridir ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanun kapsamında, iş yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemler ve bu önlemleri belgelemek amacıyla İSG Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. İSG Belgesi almayan işverenler yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.


İSG Belgesi Nedir? İSG Belgesi Nasıl Alınır?

İSG Belgesi Nedir? İSG Belgesi almak için öncelikle iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli düzeyde donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu donanımı sağlamak için işverenler ve çalışanlar çeşitli eğitimlere katılabilirler. Daha sonra, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasalara uygunluğunu belgelemek amacıyla yetkili bir belgelendirme kuruluşuna başvurulur. Kuruluş, iş yerini denetler ve uygun bulunması halinde İSG Belgesi verir.İSG Belgesinin Önemi ve Faydaları

İSG Belgesi almanın işletmelere birçok faydası vardır. İlk olarak, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirerek yasal sorumluluklarından kaçınmalarını sağlar. Ayrıca, İSG Belgesi işletmelere rekabet avantajı sağlar çünkü müşteriler ve tedarikçiler, iş güvenliği konusunda güvenilir bir işletmeyle çalışmayı tercih ederler. Bunun yanı sıra, iş kazalarının ve hastalıklarının azalmasına ve işyeri verimliliğinin artmasına katkı sağlar.


Sonuç olarak, İSG Belgesi işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olduğunu gösteren önemli bir belgedir. İşverenlerin yasal yükümlülüklerinden biri olan İSG Belgesi almak için yetkili kurum veya kuruluşlardan destek almak ve gerekli adımları takip etmek gerekmektedir.

bottom of page