top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Kimler Temel İSG Eğitimi Almalıdır?

Kimler Temel İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almalıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi, iş yerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak için gereklidir. Temel İSG eğitimi, işverenler ve çalışanlar arasında güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı olur. Bu eğitimin kimler tarafından alınması gerektiği ise işin niteliği, sektör ve mevzuat gerekliliklerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel hatlarıyla, temel İSG eğitimi alması gereken kişiler şu şekilde sıralanabilir:


Kimler Temel İSG Eğitimi Almalıdır?
Kimler Temel İSG Eğitimi Almalıdır?

Kimler Temel İSG Eğitimi Almalıdır?


1. Tüm İşveren ve İşveren Vekilleri

İşverenler ve işveren vekilleri, iş yerlerinde İSG politikalarının uygulanmasından sorumludur. Bu nedenle, temel İSG eğitimini alarak gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir.


2. Yeni Çalışanlar

Yeni işe başlayan her çalışan, işe başlamadan önce veya işe başladıktan sonra belirli bir süre içinde temel İSG eğitimini almalıdır. Bu eğitim, çalışanların iş yerindeki riskleri tanımaları ve bu risklerden korunma yöntemlerini öğrenmeleri için önemlidir.


3. Mevcut Çalışanlar

Mevcut çalışanların da periyodik olarak temel İSG eğitimi alması önerilir. Bu, çalışanların güncel İSG bilgilerini tazelemeleri ve yeni gelişmelerden haberdar olmaları açısından önemlidir.


4. Geçici ve Mevsimlik Çalışanlar

Geçici ve mevsimlik çalışanlar da dâhil olmak üzere iş yerindeki tüm bireyler, çalışma süreleri ne olursa olsun temel İSG eğitimini almalıdır. Bu, kısa süreli çalışsalar bile olsa, herkesin güvenliği için gereklidir.


5. Alt İşveren ve Taşeron Firma Çalışanları

Alt işverenler ve taşeron firmaların çalışanları da, ana işverenin iş yerinde çalıştıkları süre boyunca temel İSG eğitimini almış olmalıdırlar. Bu, tüm çalışanların aynı güvenlik standartlarında çalışmasını sağlar.


6. Tüm Stajyerler

Tüm seviye ve branşlarda eğitim gören öğrenciler, işyeri uygulamaları için staj yapmak üzere gittikleri işyerinde İSG kuralları gereği bu eğitimi/sertifikayı almalılardır.


Temel İSG Eğitimi Hakkında Potansiyel Sorular ve Cevapları

1. Temel İSG Eğitimi Nedir ve Önemi Nedir?

Temel İSG eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında çalışanların alması gereken eğitimdir. Bu eğitimin amacı, iş yerinde karşılaşılabilecek riskler, bu risklerden korunma yöntemleri ve güvenli çalışma teknikleri hakkında bilgi vermektir. Eğitimin önemi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların sağlığının korunması ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasında yatar.


2. İşverenlerin İSG Eğitimi ile İlgili Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin İSG eğitimi ile ilgili temel sorumlulukları; çalışanlarına temel İSG eğitimi sağlamak, eğitimlerin iş yerinin özelliklerine uygun olmasını sağlamak ve eğitimlerin düzenli olarak güncellenmesini sağlamaktır. Ayrıca, işverenler, iş yerinde bir İSG kültürünün oluşmasını teşvik etmeli ve eğitimlerin uygulamaya geçirilmesini denetlemelidir.


3. Yeni İşe Başlayan Bir Çalışan İSG Eğitimini Ne Zaman Almalıdır?

Yeni işe başlayan bir çalışan, işe başlamadan önce veya işe başladıktan kısa bir süre içinde temel İSG eğitimini almalıdır. Bu süre, genellikle iş yerinin tehlike derecesi ve mevzuat gerekliliklerine bağlı olarak değişiklik gösterse de, çalışanın işe başlamasından itibaren ilk ay içinde tamamlanması tavsiye edilir.


4. Geçici ve Mevsimlik Çalışanlar İSG Eğitimi Almak Zorunda Mıdır?

Evet, geçici ve mevsimlik çalışanlar da dahil olmak üzere iş yerindeki tüm bireyler, temel İSG eğitimi almak zorundadır. Bu, çalışma süreleri ne olursa olsun, herkesin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve korunması gerektiğini vurgular. Kısa süreli çalışmalar bile potansiyel riskler taşıyabilir ve herkesin bu risklere karşı hazırlıklı olması önemlidir.


5. Taşeron Firma Çalışanları için İSG Eğitimi Gereklilikleri Nelerdir?

Taşeron firma çalışanları, ana işverenin iş yerinde çalıştıkları süre boyunca temel İSG eğitimi almış olmalıdırlar. Ana işveren, taşeron firma çalışanlarının da aynı güvenlik standartlarına ve eğitimlere tabi tutulmasını sağlamalıdır. Bu, iş yerinin tüm çalışanlarının güvenliği ve sağlığı için gereklidir ve mevzuat tarafından da desteklenmektedir. Taşeron firmaların, kendi çalışanlarına gerekli Temel İSG eğitimlerini sağlaması, işbirliği içinde çalıştıkları ana işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılamalarını sağlar.

Etiketler:

bottom of page