top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Çalışanların Güvenliği İçin Önemli Adım

İş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, işverenlerin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Kariyer Enstitüsü A.Ş., iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlaşmış bir eğitim kurumu olarak ön plana çıkmaktadır. Kariyer Enstitüsü A.Ş., uzaktan eğitim imkanıyla, çalışanlara esneklik ve erişilebilirlik sunarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun koşullarını tam olarak yerine getiren Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri sunmaktadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Önemi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş yerlerinde yaşanabilecek olası riskleri tanımak ve bu risklerle başa çıkmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Katılımcılar, iş kazalarını önleme konusunda bilinçlenir ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum sağlamak için gerekli adımları atarlar. Bu eğitim, iş yerlerindeki güvenlik kültürünün oluşturulmasında önemli bir rol oynar.Uzaktan Eğitim Avantajları

Uzaktan eğitim, çalışanlara eğitim alma fırsatı sunarken, işleriyle uyumlu bir şekilde planlama yapma esnekliği sağlar. Bu yöntem, iş yoğunluğu olan katılımcıların da eğitimlerine katılmasını mümkün kılar. Ayrıca, uzaktan eğitim sayesinde coğrafi engeller ortadan kalkar ve farklı bölgelerden gelen katılımcılar aynı eğitim programına erişebilirler.


Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İçeriği

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, iş yerlerinde karşılaşılabilecek potansiyel risklerin farkındalığını artırmayı hedefler. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanımlar, yangın güvenliği ve acil durum planları gibi konuların yanı sıra, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme yolları da bu eğitimlerde ele alınır.


Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikasyon

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış olduklarını belgeleyen bir sertifikaya sahip olurlar. Bu sertifika, katılımcıların iş başvurularında ve iş yerlerinde güvenilirliklerini artırır.


Güvenli Bir Çalışma Ortamı İçin Temel Adım

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamanın temel adımlarından biridir. İşverenlerin ve çalışanların bu eğitime katılarak, iş kazalarını önleme konusunda bilinçlenmeleri ve iş sağlığı standartlarını yükseltmeleri son derece önemlidir. Bu şekilde, herkesin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında bulunması sağlanabilir.

bottom of page