top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Temel İSG Eğitimi Veren Yerler

Temel İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Eğitimi Veren Yerler

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri, çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerine karşı bilinçlenmelerini ve gerekli önlemleri alabilmelerini sağlayan kritik öneme sahip eğitimlerdir. Temel İSG eğitimi, işyerindeki tüm çalışanların alması gereken ve iş güvenliği kültürünün temellerini atan bir eğitimdir. Bu makale, temel İSG eğitimi veren yerler, eğitimin önemi ve içeriği hakkında detaylı bilgi sunmaktadır.


Temel İSG Eğitimi Veren Yerler
Temel İSG Eğitimi Veren Yerler

Temel İSG Eğitiminin Önemi

İSG eğitimleri, çalışma ortamını daha güvenli hale getirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, bu eğitimler sayesinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur ve iş yerinde uygulanması gereken standartları öğrenirler. Temel İSG eğitimi, bu bilgilerin temelini oluşturarak, çalışanların riskleri tanıması ve önleyici tedbirler alması konusunda bilinçlenmesini sağlar.


Temel İSG Eğitimi Veren Kurumlar

Temel İSG eğitimi, genellikle aşağıdaki kurum ve organizasyonlar tarafından sunulmaktadır:

  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Onaylı Eğitim Merkezleri: Resmi olarak tanınan ve onaylanan, Yeni Mesleğim Eğitim Kurumları gibi bu merkezler, İSG eğitimleri konusunda yetkilendirilmiştir. Eğitimler, bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak verilir.

  2. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri: Birçok üniversitenin bünyesinde bulunan sürekli eğitim merkezleri, çeşitli İSG eğitimleri sunar. Akademik kadroya ve güncel bilgilere erişim imkanı sunarlar.


Temel İSG Eğitiminin İçeriği

Temel İSG eğitiminin içeriği, genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

  • İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları

  • Risk değerlendirme ve yönetimi

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi

  • Acil durum yönetimi ve ilk yardım

  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetmelikler


Sonuç

Temel İSG eğitimi, iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumanın temelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı eğitim merkezleri, üniversiteler, özel eğitim kurumları ve online platformlar aracılığıyla sunulan bu eğitimler, iş yerlerindeki riskleri azaltmak ve çalışanların İSG bilincini artırmak için büyük önem taşımaktadır.

bottom of page