top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Temel iSG Eğitimleri

Temel iSG Eğitimleri: Güvenli Bir Çalışma Ortamının Temeli

Temel iSG Eğitimleri
Temel iSG Eğitimleri

Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve iş kazalarını önlemek, her işverenin ve çalışanın sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, Temelisg.com.tr online eğitim platformumuzda, yeni işe giren çalışanlara, mevcut tüm çalışanlara ve staj yapacak kişilere yönelik olarak Temel İSG Eğitimleri sunuyoruz.


Eğitimlerimiz, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili mevzuata tam uyumlu ve tüm kurumlarda geçerlidir.


Temel iSG Eğitimleri Nedir?

Temel İSG Eğitimi, işyerinde çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek ve daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.


Temel iSG Eğitimi Kimlere Verilir?

 • Yeni işe giren çalışanlar

 • Mevcut tüm çalışanlar

 • Staj yapacak kişiler


Temel iSG Eğitimleri Süresi:

Temel İSG Eğitimi'nin süresi, işyerinin tehlike sınıfına göre değişir:

 • Az tehlikeli işyerlerinde: 8 saat

 • Tehlikeli işyerlerinde: 12 saat

 • Çok tehlikeli işyerlerinde: 16 saat


Temel iSG Eğitimleri Konuları:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar

 • Yasal mevzuat

 • Risk değerlendirmesi

 • Acil durum planları

 • Kişisel koruyucu donanımlar

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

 • Yangın güvenliği

 • İlk yardım


Temelisg.com.tr Online Eğitim Platformunun Avantajları:

 • Kolay erişim: Eğitimlerimize internet bağlantısı olan her yerden ve her cihazdan erişebilirsiniz.

 • Zaman tasarrufu: Eğitimlerimiz kendi temponuza göre tamamlayabilirsiniz.

 • Uygun fiyatlı: Eğitimlerimiz, yüz yüze eğitimlere göre daha uygun fiyatlıdır.

 • Etkili öğrenme: Eğitimlerimiz, video, animasyon ve interaktif içerikler ile zenginleştirilmiştir.

 • Sertifika: Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı "Temel İSG Eğitimi Sertifikası" verilir.


Güvenli bir çalışma ortamı için Temelisg.com.tr online eğitim platformumuzu tercih edin!


Temel İSG Eğitimleri Türleri

bottom of page