top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Temel İsg Sertifika Türleri


Temel İsg Sertifika Türleri
Temel İsg Sertifika Türleri

Bu yazımızda temel isg sertifikası zorunlu mu sorusuna cevap verdikten sonra Temel İsg Sertifika Türleri konusuna değineceğiz.


Temel İsg Sertifikası Zorunlu mu?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu metnindeki İşverenin genel yükümlülüğü bölümünde şu ifade yer almaktadır:

“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”


Yine aynı kanun metninde Çalışanların Eğitimi bölümde şu ifade yer almaktadır;

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.


Temel İsg Eğitimi Zorunlu mu? konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.


Temel İsg Sertifika Türleri

Temel İsg Sertifika türleri işyerlerinin tehlike sınıflarına göre değişlik göstermektedir. Bu işyeri tehlike sınıflarına göre verilecek temel isg eğitimi saatleri ise mevzuatta şu şekilde belirtilmiştir.

“Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

  • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

  • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

  • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.”

Ayrıca yine aynı mevzuatta temel isg eğitimlerinin hangi sürerlerle tekrarlanması gerektiği şu ifade ile belirtilmiştir:

“Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

O halde temel isg sertifika türleri konumuzu bir tablo halinde toparlayalım.

İşyeri Tehlike Sınıfı

Sertifika Türü

Yenileme Süresi

Az Tehlikeli İşyerleri

8 SAATLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI

3 Yılda En Az Bir Defa

Tehlikeli İşyerleri

12 SAATLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI

2 Yılda En Az Bir Defa

Çok Tehlikeli İşyerleri

16 SAATLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI

Yılda En Az Bir Defa

Bu içeriğimiz umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Bir Kariyer Enstitüsü A.Ş iştiraki olan Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sistemi Temel İsg Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.

bottom of page