top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Temel İSG Sertifikası Resmi Geçerliliği Nedir?


Temel İSG Sertifikası Resmi Geçerliliği Nedir?
Temel İSG Sertifikası Resmi Geçerliliği Nedir?

Temel İSG Sertifikası Resmi Geçerliliği Nedir? Sorusunu çoğu işveren ve çalışan merak etmektedir. Bu yazımızda Temel İSG Sertifikası Resmi Geçerliliği Nedir? Sorusunun cevabını ayrıntılı olarak açıklayacağız. Bunun yanında Temel İSG Eğitimi Nedir? Temel İSG Sertifikasını Kimler Verebilir? Temel İSG Sertifikası E-Devlet Sisteminde Görünüyor mu? Sorularının cevaplarını da yazımızda paylaşacağız.


Temel İSG Eğitimi Nedir?


Temel İSG Eğitimi:

Bir işyerinde çalışmakta olan kişilere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Prensiplerini öğretmek, oluşabilecek iş kazalarını proaktif önlemler ile en aza indirgemek, alınacak tedbirler kapsamında çalışanlar için farkındalık oluşturmak, Güvenli ve risk skalasını en aza indirgemiş bir çalışma alanını hedeflemek amacıyla oluşturulan bir temel eğitimdir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17. Maddede belirtilen “Çalışanların Eğitimi” konu başlığında:

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Kanunda da belirtildiği üzere gerekliliği ve yasal sorumluluğu belirtilen Temel İsg Eğitimi bir çalışan için olmazsa olmazlardan biridir.


Temel İSG Sertifikasını Kimler Verebilir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası verebilecek kişi yada kurumlar Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de belirtilmiştir.

Burada dikkat edilecek husus Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası verebilecek kişi yada kurumların yetkinliklerinin olup olmadığının kontrol edilmesidir.


Aşağıda belirttiğimiz tabloda ilgili yönetmelik de belirtilen kişi ya da kurumlar listelenmiştir. İşte o tablo:

 ➡️ İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yürüten İş Güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimleri

 ➡️ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

 ➡️ Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Temel İsg Eğitimi konularına uygun olması kaydıyla verilir

 ➡️ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

 ➡️ İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri

 ➡️ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları

 ➡️ Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar. Burada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesine veya İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine veya İşyeri Hekimliği Belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler

Temel İSG Sertifikası Resmi Geçerliliği Nedir?

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de kimlerin Temel İSG Eğitimi verebileceği belirtilmiştir. Bu Kurum ya da kişilerden alacağınız eğitimler sonucunda verilecek olan Temel İSG Sertifikası nın resmi geçerliliği bulunmaktadır.

Eğer İşveren bu eğitimi kendi imkanları ile yerine getiremiyor ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Kariyer Enstitüsü™ iştiraki olan Temelisg.com.tr gibi uzaktan eğitim sağlayan eğitim kurumlarından Temel İsg Eğitimi aldırmalıdırlar.


Temel İSG Sertifikası E-Devlet Sisteminde Görünüyor mu?

Temel İSG Sertifikası E-Devlet Sisteminde Görünüyor mu? Sorusu da çoğu katılımcımız tarafından eğitim danışmanlarımıza sorulmaktadır. Kurumumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğinden dolayı Temel İSG Sertifikası resmi geçerliliği bulunmaktadır.


Ancak Temel İSG Sertifikası bir katılım sertifikası olduğu için E-Devlet sisteminde gözükmemektedir. İşveren ve çalışanlar Temel İSG Sertifikası nın doğruluğunu sorgulamak için Temelisg.com.tr adresinden barkod ya da belge numarası ile bu işlemi gerçekleştirebilmektedirler.


Bu içeriğimiz umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Bir Kariyer Enstitüsü A.Ş iştiraki olan Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sistemi Temel İsg Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.

bottom of page