top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Temel İSG Sertifikası Zorunlu mu?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (Temel İsg) Sertifikası diğer bir adıyla İsg Eğitim Belgesi hakkında merak edilenlere cevap aradığımız serimizin bu bölümünde Temel İsg Sertifikası Zorunlu mu? konusuna değineceğiz. Fakat öncesinde Temel iş sağlığı ve güvenliği nedir? , Temel isg eğitimi belgesi ne işe yarar? sorularını kısaca cevaplamakta fayda var.


Temel İsg Sertifikası Zorunlu mu?
Temel İsg Sertifikası Zorunlu mu?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Çalışanlara temel iş güvenliği kurallarını ve iş kazalarından nasıl korunması gerektiklerini öğretmek, ayrıca alınacak önlemler hakkında bilinçlendirerek daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı oluşturmak için oluşturulan temel eğitimdir. Temel isg eğitimi ile iş güvenliğinin bir iş ahlakı olarak yer edinmesi aşamasında, çalışan kişilerin yetkinlik düzeyinin arttırmak ve bilgilerini pekiştirmek amaçlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için;

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

Temel İsg Eğitimi Belgesi Ne İşe Yarar?


Temel İsg Eğitimi Belgesi Ne İşe Yarar? sorusunu maddeler halinde sıralarsak konunun önemi

daha iyi kavranılır diye düşünüyoruz.

Temel İsg Belgesi almanın avantajlarından bazıları şunlardır:

✅ Çalışanların can güvenliklerini sağlamak amacıyla işyerlerindeki çalışma sahalarında nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında çalışma bilinci oluşturulur.

✅ Çalışanlara İş kazaları ve Meslek hastalıklarından korunmak amacıyla riskleri öngören önlemlerin ehemmiyeti hakkında farkındalık oluşturulur.

✅ Çalışan kişilerin sadece kendi sağlıklarıyla kalmayıp işyerindeki arkadaşlarının da can güvenlikleri için yardımcı olabileceğinin farkında olmalarını sağlar.

✅ İşverenlerin daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamasına olanak tanır.


Temel İsg Sertifikası Zorunlu mu?

Gelelim asıl konumuz olan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Zorunlu mu? konusuna.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu metnindeki İşverenin genel yükümlülüğü bölümünde şu ifade yer almaktadır:

“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenliktedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi içinçalışmalar yapar.”

Yine aynı kanun metninde Çalışanların Eğitimi bölümde şu ifade yer almaktadır;

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.Bu içeriğimiz umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Bir Kariyer Enstitüsü A.Ş iştiraki olan Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sistemi Temel İsg Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.

bottom of page