top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Uzaktan Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitiminde Uzaktan Döneme Geçiş: Detaylı Bir Rehber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 24 Mayıs 2018 tarihli yönetmelik değişikliği ile Temel İSG Eğitimlerinde yepyeni bir dönem başladı. Artık tüm temel isg yenileme eğitimleri uzaktan eğitim sistemi ile tamamlanabiliyor!

Uzaktan Temel İSG Eğitimi
Uzaktan Temel İSG Eğitimi

Bu makalede, Temel İSG Eğitimi'nin uzaktan eğitim ile nasıl verileceğine dair detaylı bilgiler sunarak, hem işverenler hem de çalışanlar için bu yeni sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.


Uzaktan Temel İSG Eğitim Sistemine Geçişin Nedenleri:

 • Erişilebilirliği Artırmak: Uzaktan eğitim, coğrafi konumdan bağımsız olarak tüm çalışanlara eğitim imkanı sunar.

 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Uzaktan eğitim, işyerinden ayrılmadan ve konaklama masrafı olmadan eğitimi tamamlama imkanı sağlar.

 • Etkili Öğrenmeyi Desteklemek: Çevrimiçi platformlar, interaktif içerikler ve görsel materyaller ile daha etkili bir öğrenme deneyimi sunabilir.


Temel iSG Eğitim Süreleri ve Tekrarlanma Aralıkları:

 • Az Tehlikeli Sınıf: 8 saatlik eğitim, 3 senede bir tekrarlanır.

 • Tehlikeli Sınıf: 8 saatlik zorunlu eğitim + 4 saat sektöre özel eğitim (toplam 12 saat), 2 senede bir tekrarlanır.

 • Çok Tehlikeli Sınıf: 16 saatlik eğitim, her sene tekrarlanır.


Uzaktan Temel İSG Eğitim Sisteminin İşleyişi:

 • Eğitim İçerikleri: Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumları tarafından hazırlanır.

 • Eğitim Platformu: Kurumlar, çalışanların eğitimi takip edebileceği bir online platform sağlar.

 • Süre Takibi: Kurumlar, eğitimde geçirilen süreyi ve alınan dersleri dijital olarak raporlar.


Bakanlık Tarafından Belirlenen Zorunlu Eğitim Konuları:

 • Genel Konular: Mevzuat, hak ve sorumluluklar, temizlik ve düzen, iş kazası ve meslek hastalığı.

 • Sağlık Konuları: Meslek hastalıkları, korunma prensipleri, risk etmenleri, ilk yardım, tütün kullanımı.

 • Teknik Konular: Risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, yangın ve korunma, ekipman kullanımı, elektrik, iş kazaları, güvenlik işaretleri, KKD kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, tahliye ve kurtarma.

 • Diğer Konular: Yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon, kaynakla çalışma, özel riskli ekipman kullanımı, kanserojen maddeler.


Temel İSG Eğitim Sonrası Belgeler:

 • Eğitimi tamamlayan her öğrenci için bakanlık standartlarında eğitim belgesi ve katılım çizelgesi düzenlenir.


Uzaktan Temel İSG Eğitim Sisteminin Avantajları:

 • Erişilebilirlik ve Esneklik: Zaman ve mekandan bağımsız eğitim imkanı.

 • Maliyet Avantajı: Konaklama ve ulaşım masraflarından tasarruf.

 • Etkili Öğrenme: İnteraktif içerikler ve görsel materyaller ile zenginleştirilmiş eğitim.

 • Çevre Dostu: Ulaşım kaynaklı karbon emisyonu azalır.


Uzaktan eğitim sistemi, Temel İSG Eğitimi'nde birçok avantaj sunmaktadır. İşverenler ve çalışanlar, bu sistemi tercih etmeden önce avantajları ve dezavantajları dikkatlice değerlendirmelidir.

bottom of page