top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi


Merhaba bugün sizler için OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi konusunu ele aldık. OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi başlıklı bu yazımızda OSGB Nedir? ve OSGB’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir? sorularının cevapları da yer almaktadır.OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi
OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi

OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi


Çalışanların Temel İSG Eğitimi alması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17. maddesi çerçevesinde zorunlu tutulmuştur.


İşveren çalışanlarına Temel İSG Eğitimi aldırması gerekir. İşveren kendi  Temel İSG Eğitimi ni sağlayamıyorsa bakanlık tarafından yetkilendirilmiş OSGB kurumları aracıyla  çalışanlarına Temel İSG Eğitimi aldırması gerekir.

OSGB’ler sorumlulukları çerçevesinde hizmet verdiği firmalarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilme işlemleri ile ilgilenmesi gerekir.


OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi
OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi

Çalışanların Temel İSG Eğitimi'ndan sorumlu olan OSGB’lere Uzaktan Temel İSG Sistemi içerisinde Özel bir hizmet bulunmaktadır. TEMEL İSG™ Uzaktan Temel İSG Sistemi içerisinde yer alan gelişmiş araçları sayesinde kolay erişim imkanı bulunmaktadır.

Uzaktan Temel iSG Sistemi

OSGB’ler TEMEL İSG™ Uzaktan Temel İSG Sistemi  ile mekan değişikliği yapmadan zaman tasarruf ederek çalışanların Temel İSG™ Eğitimi almalarını sağlayabilirler. OSGB’lere Özel


TEMEL İSG™ Uzaktan Temel İSG Sistemi nin en büyük avantajı; yüz yüze eğitiminde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırılmasıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ iştiraki olan TEMEL İSG™ Uzaktan Temel İSG Sistemi sayesinde OSGB kendileri için düzenlenen Özel kısımdan çalışanların kolay bir şekilde eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaktadır. 


Kişiler, OSGB’lere Özel bölümünden Temel İSG Eğitimi ni tamamladıktan hemen sonra QR Kodlu Temel İSG Sertifikası na ulaşabilirler.

TEMEL İSG™ Uzaktan Temel İSG Sistemi'nde yer alan OSGB’lere Özel kısmında 3 (üç) adet Temel İSG Eğitimi bulunmaktadır.


OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi
OSGB’lere Özel Temel İSG Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Temel İSG Eğitimleri işyerinin yer aldığı tehlike sınıfında göre farklılık göstermektedir.


 • Az tehlikeli yer alan işyerleri için 8 Saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 12 Saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 16 Saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


OSGB Nedir?

OSGB:

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi dir. OSGB, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde kurulmuştur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 2 ‘de OSGB nin tanımı yapılmıştır.


Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

“Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir. 

Ayrıca OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nde de yer almaktadır. Yönetmeliğe göre OSGB:

“İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri” ifade etmektedir.


Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nin oluşturulması ve faaliyet göstermesi için bünyesinde tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;

 • En az bir işyeri hekimi,

 • En az bir iş güvenliği uzmanı,

 • En az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur.


OSGB’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

OSGB’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nde belirtilmiştir. 

OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,

 • İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden,

 • İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,

 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

 • Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün kayıt altına alınmasından,

 • İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludurlar. 


Bu içeriğimiz umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Bir Kariyer Enstitüsü A.Ş iştiraki olan Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sistemi Temel İsg Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.

bottom of page